"security expert" — Słownik kolokacji angielskich

security expert kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): specjalista związany z bezpieczeństwem
  1. security rzeczownik + expert rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But that system has problems of its own, security experts say.

powered by  eTutor logo