BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"computer expert" — Słownik kolokacji angielskich

computer expert kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): specjalista w dziedzinie informatyki
  1. computer rzeczownik + expert rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Actually writing such a program, computer experts note, would not be all that difficult.

powered by  eTutor logo