"industry expert" — Słownik kolokacji angielskich

industry expert kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): specjalista przemysłu
  1. industry rzeczownik + expert rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But, according to the companies and industry experts, the state is not on top of the list.

powered by  eTutor logo