"industry executive" — Słownik kolokacji angielskich

industry executive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kierownictwo przemysłu
  1. industry rzeczownik + executive rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But an industry executive said at least one of them was a secretary.