Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"industry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

industry rzeczownik

rzeczownik + industry
Kolokacji: 423
music industry • film industry • cruise industry • entertainment industry • oil industry • service industry • computer industry • ...
industry + rzeczownik
Kolokacji: 143
industry analyst • industry executive • industry expert • industry standard • industry leader • industry official • industry association • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 37
  • But an industry executive said at least one of them was a secretary.
  • The meeting was the second in a series with industry executives.
  • "There is a feeling that you have to cut people off a lot earlier than before," one industry executive said.
  • "He's someone with a bit of change about him," says an industry executive.
  • Industry executives say that 1988 looks to be as good or better.
  • But an industry executive said the contract was worth more than $300 million.
  • Some of them, an industry executive said, were about the women's bodies.
  • But many industry executives have a different view of the conference.
  • Industry executives say this is a result of the rules.
  • It will not be an easy challenge to meet, industry executives said.
3. industry expert = specjalista przemysłu industry expert
9. industry newsletter = biuletyn przemysłu industry newsletter
10. industry average = średnia przemysłu industry average
11. industry source = źródło przemysłu industry source
12. industry sector = sektor przemysłu industry sector
16. industry insider = przemysł osoba dobrze poinformowana industry insider
17. industry award = nagroda przemysłu industry award
18. Recording Industry Association = Stowarzyszenie branżowe nagrywające Recording Industry Association
19. industry practice = przemysł praktyka industry practice
20. industry trend = tendencja przemysłu industry trend
21. industry publication = publikacja przemysłu industry publication
23. industry trade group = przemysł grupa handlowa industry trade group
24. industry giant = olbrzym przemysłu industry giant
25. industry figure = liczba przemysłu industry figure
26. Securities Industry Association = Stowarzyszenie branżowe papierów wartościowych Securities Industry Association
27. industry organization = organizacja przemysłu industry organization
28. industry lobbyist = członek grupy nacisku przemysłu industry lobbyist
29. industry conference = przemysł konferencja industry conference
31. industry partner = partner przemysłu industry partner
34. industry sales = kiermasze przemysłu industry sales
37. industry event = impreza branżowa industry event
industry + czasownik
Kolokacji: 141
industry grows • industry develops • industry begins • industry includes • industry uses • industry needs • industry says • ...
czasownik + industry
Kolokacji: 60
develop industries • protect industries • sink the cruise industry • provide to industry • attract industry • regulate the industry • ...
przymiotnik + industry
Kolokacji: 214
pharmaceutical industry • financial industry • heavy industry • private industry • automotive industry • nuclear industry • ...
przyimek + industry
Kolokacji: 22
by industry • between industry • from industry • with industry • including industry • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.