"drug" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drug rzeczownik

rzeczownik + drug
Kolokacji: 64
prescription drug • cancer drug • AIDS drug • chemotherapy drug • drug of choice • ...
drug + rzeczownik
Kolokacji: 316
Drug Administration • drug dealer • drug use • drug interaction • drug company • drug abuse • drug trafficking • drug addict • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. Drug Administration = Zarządzanie farmakologiczne Drug Administration
2. drug law = prawo narkotykowe drug law
3. Food Drug Administration = Zarządzanie spożywcze narkotykowe Food Drug Administration
4. Drug Enforcement Administration = Administracja Legalnego Obrotu Lekarstw (rządowa agencja amerykańska zajmująca się kontrolą obrotu lekarstwami oraz walką z narkotykami) Drug Enforcement Administration
5. drug baron = baron narkotykowy drug baron
6. drug enforcement = wprowadzanie w życie farmakologiczne drug enforcement
7. drug suspect = podejrzany narkotykowy drug suspect
8. drug counselor = doradca narkotykowy drug counselor
9. drug interdiction = zakaz farmakologiczny drug interdiction
10. drug organization = organizacja farmaceutyczna drug organization
11. drug court = sąd farmaceutyczny drug court
12. drug legalization = legalizacja farmakologiczna drug legalization
13. drug prohibition = zakaz farmakologiczny drug prohibition
14. Rockefeller drug law = Rockefeller prawo narkotykowe Rockefeller drug law
15. drug patent = patent narkotykowy drug patent
16. Rockefeller-era drug law = Rockefeller-era prawo narkotykowe Rockefeller-era drug law
17. drug legislation = ustawodawstwo narkotykowe drug legislation
18. drug prosecution = ściganie sądowe farmakologiczne drug prosecution
19. drug defendant = oskarżony narkotykowy drug defendant
20. drug adviser = doradca narkotykowy drug adviser
21. drug allegation = zarzut narkotykowy drug allegation
22. drug decriminalization = legalizacja farmakologiczna drug decriminalization
(6) trafficking, rehab
Kolokacji: 2
(15) cartel, syndicate
Kolokacji: 3
(21) Reference, target
Kolokacji: 2
(24) arrest, raid, seizure
Kolokacji: 3
(26) sales, profit, proceeds
Kolokacji: 3
(27) money, regulator, official
Kolokacji: 4
(31) kingpin, giant
Kolokacji: 2
(33) resistance, dispute
Kolokacji: 2
(35) czar, empire
Kolokacji: 2
(36) bust, corruption, binge
Kolokacji: 3
(37) shipment, withdrawal
Kolokacji: 2
(39) scandal, pipeline
Kolokacji: 2
(42) Evaluation, toxicity, pricing
Kolokacji: 4
(43) distribution, sample
Kolokacji: 2
(46) violence, Option
Kolokacji: 2
(47) purchase, buyer, taker
Kolokacji: 3
(49) strategy, conspiracy
Kolokacji: 2
(51) Ecstasy, turf
Kolokacji: 2
(52) crop, scourge
Kolokacji: 2
(53) mule, running, sweep
Kolokacji: 3
(56) lab, laboratory, factory
Kolokacji: 3
(57) injection, injector
Kolokacji: 2
(58) network, rep
Kolokacji: 2
(59) cheat, sting
Kolokacji: 2
(60) screen, level, route
Kolokacji: 3
drug + czasownik
Kolokacji: 87
drug prescribes • drug causes • drug interacts • drug affects • drug works • drug dealing • drug includes • drug increases • drug makes • ...
czasownik + drug
Kolokacji: 117
use drugs • sell drugs • prescribe drugs • deal drugs • buy drugs • take drugs • drug called • develop drugs • include drugs • ...
przymiotnik + drug
Kolokacji: 207
illegal drug • anti-inflammatory drug • performance-enhancing drug • generic drug • experimental drug • illicit drug • recreational drug • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.