"drug price" — Słownik kolokacji angielskich

drug price kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cena narkotykowa
  1. drug rzeczownik + price rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Drug prices are by no means the only issue in the campaign.

powered by  eTutor logo