"drug issue" — Słownik kolokacji angielskich

drug issue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kwestia narkotykowa
  1. drug rzeczownik + issue rzeczownik
    Silna kolokacja

    He got his opportunity on the very first question, which was about the drug issue.

powered by  eTutor logo