"drug offense" — Słownik kolokacji angielskich

drug offense kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przestępstwo narkotykowe
  1. drug rzeczownik + offense rzeczownik
    Silna kolokacja

    Nine of 10 people serving time for drug offenses are black or Hispanic.

powered by  eTutor logo