"Drug expert" — Słownik kolokacji angielskich

Drug expert kolokacja
Popularniejsza odmiana: drug expert
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Specjalista narkotykowy
  1. drug rzeczownik + expert rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But many drug experts feel the money that would pay for the 100,000 officers could be better spent.

powered by  eTutor logo