"drug" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drug rzeczownik

rzeczownik + drug
Kolokacji: 64
prescription drug • cancer drug • AIDS drug • chemotherapy drug • drug of choice • ...
drug + rzeczownik
Kolokacji: 316
Drug Administration • drug dealer • drug use • drug interaction • drug company • drug abuse • drug trafficking • drug addict • ...
drug + czasownik
Kolokacji: 87
drug prescribes • drug causes • drug interacts • drug affects • drug works • drug dealing • drug includes • drug increases • drug makes • ...
czasownik + drug
Kolokacji: 117
use drugs • sell drugs • prescribe drugs • deal drugs • buy drugs • take drugs • drug called • develop drugs • include drugs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 55
(1) use, abuse, addict
Kolokacji: 5
(3) prescribe, order
Kolokacji: 2
1. drug is stopped = lek jest zatrzymany drug is stopped
2. avoid drugs = uniknij leków avoid drugs
3. keep drugs = trzymaj leki keep drugs
4. quit drugs = pozbawiony leki quit drugs
5. prevent drugs = zapobiegnij lekom prevent drugs
6. resist drugs = sprzeciw się lekom resist drugs
7. eliminate drugs = wyeliminuj leki eliminate drugs
8. stop with this drug = zatrzymaj się z tym lekiem stop with this drug
9. reject drugs = leki wybrakowane reject drugs
(15) steal, seize
Kolokacji: 2
(16) design, target, mean, aim
Kolokacji: 4
(18) battle, hate
Kolokacji: 2
przymiotnik + drug
Kolokacji: 207
illegal drug • anti-inflammatory drug • performance-enhancing drug • generic drug • experimental drug • illicit drug • recreational drug • ...
przyimek + drug
Kolokacji: 26
against drugs • on drugs • including drugs • about drugs • for drugs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.