"drug education" — Słownik kolokacji angielskich

drug education kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): edukacja farmakologiczna
  1. drug rzeczownik + education rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The city now spends $34.5 billion a year on drug education.

powered by  eTutor logo