"arts education" — Słownik kolokacji angielskich

arts education kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sztuka edukacja
  1. art rzeczownik + education rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He started off his art education at a very young age.