"drug" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drug rzeczownik

rzeczownik + drug
Kolokacji: 64
prescription drug • cancer drug • AIDS drug • chemotherapy drug • drug of choice • ...
drug + rzeczownik
Kolokacji: 316
Drug Administration • drug dealer • drug use • drug interaction • drug company • drug abuse • drug trafficking • drug addict • ...
drug + czasownik
Kolokacji: 87
drug prescribes • drug causes • drug interacts • drug affects • drug works • drug dealing • drug includes • drug increases • drug makes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(1) prescribe, say, call
Kolokacji: 3
1. drug dealing = handel narkotykami drug dealing
3. drug takes = lek działa drug takes
4. drug costs = koszty narkotykowe drug costs
5. drug appears = lek pojawia się drug appears
6. drug seems = lek wydaje się drug seems
8. drug proves = lek dowodzi drug proves
9. drug shows = lek jest widoczny drug shows
10. drug keeps = lek trzyma drug keeps
11. drug approves = lek zatwierdza drug approves
12. drug prolongs = lek przedłuża drug prolongs
13. drug sells = lek sprzedaje się drug sells
14. drug carries = lek odprowadza drug carries
15. drug needs = lek potrzebuje drug needs
16. drug requires = lek wymaga drug requires
17. drug accounts = konta narkotykowe drug accounts
18. drug continues = lek kontynuuje drug continues
19. drug belongs = lek ma swoje miejsce drug belongs
20. drug tends = lek skłania się drug tends
(8) kill, destroy, wear
Kolokacji: 3
(9) pose, target, lose, inject
Kolokacji: 4
czasownik + drug
Kolokacji: 117
use drugs • sell drugs • prescribe drugs • deal drugs • buy drugs • take drugs • drug called • develop drugs • include drugs • ...
przymiotnik + drug
Kolokacji: 207
illegal drug • anti-inflammatory drug • performance-enhancing drug • generic drug • experimental drug • illicit drug • recreational drug • ...
przyimek + drug
Kolokacji: 26
against drugs • on drugs • including drugs • about drugs • for drugs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.