"take this drug" — Słownik kolokacji angielskich

take this drug kolokacja
Popularniejsza odmiana: take drugs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź ten lek
  1. take czasownik + drug rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I'm probably the only person present who has never taken a drug.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo