"drug" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drug rzeczownik

rzeczownik + drug
Kolokacji: 64
prescription drug • cancer drug • AIDS drug • chemotherapy drug • drug of choice • ...
drug + rzeczownik
Kolokacji: 316
Drug Administration • drug dealer • drug use • drug interaction • drug company • drug abuse • drug trafficking • drug addict • ...
drug + czasownik
Kolokacji: 87
drug prescribes • drug causes • drug interacts • drug affects • drug works • drug dealing • drug includes • drug increases • drug makes • ...
czasownik + drug
Kolokacji: 117
use drugs • sell drugs • prescribe drugs • deal drugs • buy drugs • take drugs • drug called • develop drugs • include drugs • ...
przymiotnik + drug
Kolokacji: 207
illegal drug • anti-inflammatory drug • performance-enhancing drug • generic drug • experimental drug • illicit drug • recreational drug • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
(4) generic, oral, biologic
Kolokacji: 3
1. new drug = nowy lek new drug
2. related drug = powiązany lek related drug
3. novel drug = powieść lek novel drug
4. current drug = obecny lek current drug
5. modern drug = nowoczesny lek modern drug
6. late drug = spóźniony lek late drug
7. innovative drug = nowatorski lek innovative drug
8. topical drug = aktualny lek topical drug
9. untested drug = nietestowany lek untested drug
(10) similar, different
Kolokacji: 2
(14) non-steroidal, hormonal
Kolokacji: 2
(15) addictive, habit-forming
Kolokacji: 2
(17) old, anti-aging, known
Kolokacji: 3
(19) only, prescription-only
Kolokacji: 2
(22) promising, potential, smart
Kolokacji: 3
(24) available, free, controlled
Kolokacji: 3
(32) antimalarial, anti-malarial
Kolokacji: 2
(33) top-selling, high
Kolokacji: 2
(35) opioid
Kolokacji: 1
(36) patented, branded
Kolokacji: 2
(38) life-saving, right, wrong
Kolokacji: 3
(41) better, best
Kolokacji: 2
(42) date-rape, herbal, notorious
Kolokacji: 3
(43) antibacterial, covered
Kolokacji: 2
(46) life-prolonging, long-acting
Kolokacji: 2
(47) undercover, undetectable
Kolokacji: 2
przyimek + drug
Kolokacji: 26
against drugs • on drugs • including drugs • about drugs • for drugs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.