"drug" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drug rzeczownik

rzeczownik + drug
Kolokacji: 64
prescription drug • cancer drug • AIDS drug • chemotherapy drug • drug of choice • ...
drug + rzeczownik
Kolokacji: 316
Drug Administration • drug dealer • drug use • drug interaction • drug company • drug abuse • drug trafficking • drug addict • ...
drug + czasownik
Kolokacji: 87
drug prescribes • drug causes • drug interacts • drug affects • drug works • drug dealing • drug includes • drug increases • drug makes • ...
czasownik + drug
Kolokacji: 117
use drugs • sell drugs • prescribe drugs • deal drugs • buy drugs • take drugs • drug called • develop drugs • include drugs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 55
(1) use, abuse, addict
Kolokacji: 5
(3) prescribe, order
Kolokacji: 2
2. include drugs = obejmuj leki include drugs
3. need a Cholesterol Drug = potrzebować Cholesterolu Lek need a Cholesterol Drug
4. involve drugs = obejmij leki involve drugs
5. contain drugs = zawieraj leki contain drugs
6. carry drugs = przewoź narkotyki carry drugs
7. possess drugs = posiadaj narkotyki possess drugs
8. take with drugs = weź z lekami take with drugs
9. require drugs = wymagaj leki require drugs
10. want drugs = chciej leki want drugs
11. compare drugs = porównaj leki compare drugs
12. take along with drugs = weź wraz z lekami take along with drugs
(15) steal, seize
Kolokacji: 2
(16) design, target, mean, aim
Kolokacji: 4
(18) battle, hate
Kolokacji: 2
przymiotnik + drug
Kolokacji: 207
illegal drug • anti-inflammatory drug • performance-enhancing drug • generic drug • experimental drug • illicit drug • recreational drug • ...
przyimek + drug
Kolokacji: 26
against drugs • on drugs • including drugs • about drugs • for drugs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.