PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"drug" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drug rzeczownik

rzeczownik + drug
Kolokacji: 64
prescription drug • cancer drug • AIDS drug • chemotherapy drug • drug of choice • ...
drug + rzeczownik
Kolokacji: 316
Drug Administration • drug dealer • drug use • drug interaction • drug company • drug abuse • drug trafficking • drug addict • ...
drug + czasownik
Kolokacji: 87
drug prescribes • drug causes • drug interacts • drug affects • drug works • drug dealing • drug includes • drug increases • drug makes • ...
czasownik + drug
Kolokacji: 117
use drugs • sell drugs • prescribe drugs • deal drugs • buy drugs • take drugs • drug called • develop drugs • include drugs • ...
przymiotnik + drug
Kolokacji: 207
illegal drug • anti-inflammatory drug • performance-enhancing drug • generic drug • experimental drug • illicit drug • recreational drug • ...
przyimek + drug
Kolokacji: 26
against drugs • on drugs • including drugs • about drugs • for drugs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. between drugs = między lekami between drugs
2. over drugs = ponad lekami over drugs
3. such as drugs = taki jak leki such as drugs
4. through drugs = przez leki through drugs
5. under drugs = pod lekami under drugs
6. off drugs = z leków off drugs
7. involving drugs = obejmując leki involving drugs
8. toward drugs = w kierunku leków toward drugs
9. at drugs = przy lekach at drugs
10. unlike drugs = w odróżnieniu od leków unlike drugs
11. regarding drugs = w związku z lekami regarding drugs
12. after drugs = za lekami after drugs
13. concerning drugs = traktując o lekach concerning drugs

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.