"drug" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drug rzeczownik

rzeczownik + drug
Kolokacji: 64
prescription drug • cancer drug • AIDS drug • chemotherapy drug • drug of choice • ...
drug + rzeczownik
Kolokacji: 316
Drug Administration • drug dealer • drug use • drug interaction • drug company • drug abuse • drug trafficking • drug addict • ...
drug + czasownik
Kolokacji: 87
drug prescribes • drug causes • drug interacts • drug affects • drug works • drug dealing • drug includes • drug increases • drug makes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(1) prescribe, say, call
Kolokacji: 3
1. drug prevents = lek staje na przeszkodzie drug prevents
2. drug stops = lek zatrzymuje się drug stops
3. drug inhibits = lek hamuje drug inhibits
4. drug blocks = bloki narkotykowe drug blocks
5. drug suppresses = lek osłabia drug suppresses
6. drug relieves = ulgi farmakologiczne drug relieves
7. drug controls = kontrole farmakologiczne drug controls
8. drug combats = walki farmakologiczne drug combats
9. drug saves = lek oszczędza drug saves
(8) kill, destroy, wear
Kolokacji: 3
(9) pose, target, lose, inject
Kolokacji: 4
czasownik + drug
Kolokacji: 117
use drugs • sell drugs • prescribe drugs • deal drugs • buy drugs • take drugs • drug called • develop drugs • include drugs • ...
przymiotnik + drug
Kolokacji: 207
illegal drug • anti-inflammatory drug • performance-enhancing drug • generic drug • experimental drug • illicit drug • recreational drug • ...
przyimek + drug
Kolokacji: 26
against drugs • on drugs • including drugs • about drugs • for drugs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.