"drug treatment program" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program leczenia farmakologicznego
  1. treatment rzeczownik + program rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Their neighborhood, they said, is not an appropriate place for a drug treatment program.

  2. drug rzeczownik + program rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Their neighborhood, they said, is not an appropriate place for a drug treatment program.

podobne do "drug treatment program" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drug treatment program" po angielsku

rzeczownik