PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"drug delivery" — Słownik kolokacji angielskich

drug delivery kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarczanie leku
  1. drug rzeczownik + delivery rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    No claim of increased or smooth drug delivery was made.

powered by  eTutor logo