"drug suspect" — Słownik kolokacji angielskich

drug suspect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejrzany narkotykowy
  1. drug rzeczownik + suspect rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Through June 16, 2,092 drug suspects had been arrested in the precinct.

powered by  eTutor logo