"drug profit" — Słownik kolokacji angielskich

drug profit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zysk narkotykowy
  1. drug rzeczownik + profit rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Rebecca Green was taken aback to learn that drug profits could be so huge.

powered by  eTutor logo