"wiadomości" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wiadomości" po polsku

wiadomości

obrazek do "news" po polsku obrazek do "the news" po polsku fan of Auto-Tune the News.
rzeczownik
 1. news *****
  • wiadomości, wieści [niepoliczalny]
   I have some good news for you. (Mam dla ciebie dobre wiadomości.)
   Have you heard the news? They won! (Słyszałeś wieści? Oni wygrali!)
   The news is that you passed the test. (Wieści są takie, że zdałeś test.)
 2. the news ***
  • wiadomości, dziennik (program telewizyjny lub radiowy) [tylko liczba mnoga]
   Each evening at 7 p.m. Ben watches the news. (Każdego wieczoru o godzinie 19 Ben ogląda wiadomości.)
   He turned on the radio to listen to the news. (On włączył radio, aby posłuchać wiadomości.)
   The next news broadcast is at half past seven. (Następny dziennik nadawany jest o wpół do ósmej.)
   Did you watch yesterday's news? (Oglądałeś wczorajsze wiadomości?)
   Highlights of the match will be shown after the news. (Najważniejsze urywki z meczu pokażemy po wiadomościach.)
 3. newscast
 4. news bulletin
 5. news that
 6. uncos
czasownik
 1. tidings
przymiotnik
 1. newsless
 2. nonnews
obrazek do "message" po polsku
rzeczownik
 1. message ****   [policzalny]
  Did you get my message? (Czy dostałeś moją wiadomość?)
  Please leave a message after the tone. (Proszę zostawić wiadomość po usłyszeniu sygnału.)
  Could you please give her my message? (Czy mógłbyś proszę przekazać jej moją wiadomość?)
 2. communication **** , także: commo American English potocznie
 3. item ****
  • artykuł, wiadomość (w gazecie) [policzalny]
   The item in the newspaper said that twenty people died in the shooting. (Artykuł w gazecie mówił, że dwadzieścia osób zginęło w strzelaninie.)
   These items are so stupid. (Te artykuły są takie głupie.)
 4. tiding
 5. attainments   [tylko liczba mnoga]
 6. piece of news , bit of news

Powiązane zwroty — "wiadomości"

czasownik
wiedzieć = know , ken (skrót) Scottish English dialekt +4 znaczenia
podawać (do wiadomości) = run
nadawać (np. program telewizyjny, wiadomości) = broadcast
wyciągać (wiadomości) = pump
szyfrować (wiadomość) = scramble
publikować (np. wiadomości w radio, reportaż w gazecie) = carry
phrasal verb
nadchodzić (o wiadomości) = come through
odbić (o wiadomości e-mail, np. z powodu niepoprawnie wpisanego adresu mailowego) = bounce back
przymiotnik
szokujący (o wiadomości) = stunning
sensacyjny (o wiadomości) = sensational
niesłychany (o wiadomości) = stupendous , także: stupendious dawne użycie
pikantny (np. wiadomości) = tasty
załączony (o pliku w wiadomości mailowej) = attached , att. (skrót)
rzeczownik
spam (niechciane wiadomości e-mail) = spam , junk mail , także: junk e-mail
świadomość = awareness +4 znaczenia
post (wiadomość na grupie dyskusyjnej) = post
nadawca (listu, wiadomości) = sender
podstawy (np. najważniejsze wiadomości na jakiś temat) = the basics
odbiorca (np. poczty, wiadomości) = receiver
chłopak (skrót od "boyfriend", często używany na przykład podczas pisania wiadomości elektronicznych) = bf (skrót)
podsumowanie (np. wiadomości) = round-up , także: roundup
wyciąganie (wiadomości) = pumping
nagłówek (np. w wiadomości e-mail) = header
podawanie (do wiadomości) = running
dziewczyna (skrót od "girlfriend", często używany podczas pisania wiadomości elektronicznych) = gf (skrót)
faks (wiadomość) = fax message
inne
przyjąłem (do wiadomości) = roger that
dowiedzieć się o czymś (np. poprzez plotkę lub wiadomości) = hear about something

"wiadomości" — Słownik kolokacji angielskich

news bulletin kolokacja
 1. news rzeczownik + bulletin rzeczownik = wiadomości (telewizyjne, radiowe)
  Bardzo silna kolokacja

  This is considered as the main news bulletin of the morning show.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo