Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"wiadomości telewizyjne" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wiadomości telewizyjne" po polsku

wiadomości telewizyjne

rzeczownik
 1. television news , TV news  
  Since December, newspapers and television news programmes have been reporting that Europe is in the grip of freezing cold weather. (Od grudnia gazety i telewizyjne wiadomości donoszą, że Europa jest w szponach mroźnej pogody.)
  The accident was widely covered on the television news. (O wypadku szeroko informowały wiadomości telewizyjne.)
 2. television news  
  The accident was widely covered on the television news, and the French President met the parents of the two teenagers. (O wypadku szeroko informowały wiadomości telewizyjne, a francuski prezydent spotkał się z rodzicami dwóch nastolatków.)

"wiadomości telewizyjne" — Słownik kolokacji angielskich

television news kolokacja
 1. television rzeczownik + news rzeczownik = wiadomości telewizyjne
  Bardzo silna kolokacja

  He wanted to work in television news and started well.

  Podobne kolokacje:
TV news kolokacja
 1. TV rzeczownik + news rzeczownik = wiadomości telewizyjne
  Bardzo silna kolokacja

  I saw you the other night on the TV news.

  Podobne kolokacje:
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości telewizyjne
 1. television rzeczownik + newscast rzeczownik
  Luźna kolokacja

  The program design is based upon that of a television newscast.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo