KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"da" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "da" po angielsku

rzeczownik
 1. prokurator okręgowy American English
  Our new District Attorney, Harvey Dent, will carry out that promise. (Nasz nowy prokurator okręgowy, Harvey Dent, spełni tę obietnicę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

ductus arteriosus , DA (skrót)

rzeczownik
 1. przewód tętniczy

dearness allowance , DA (skrót)

rzeczownik
 1. dodatek drożyźniany
rzeczownik
 1. fryzura męska w kaczy kuper (modna w latach 50.) informal

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"da" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "da" po polsku

czasownik
 1. give ***** , także: gie Scottish English
 2. spare **
  • dawać, poświęcać (gdy mamy czegoś mało, np. czas, pieniądze) [TRANSITIVE]
   I spared an hour for this meeting and it was a waste of time. (Poświęciłem godzinę na to spotkanie i było to stratą czasu.)
   Can you spare me some time tomorrow? (Czy możesz poświęcić mi jutro trochę czasu?)
   She spared all her money for her sick daughter. (Ona poświęciła wszystkie swoje pieniądze na chorą córkę.)
 3. allow *****
  • przyznawać, przeznaczać, dawać [TRANSITIVE]
   My father allowed money for my education. (Mój ojciec przeznaczył pieniądze na moją edukację.)
   The minister allowed a large sum for the poor children. (Minister przeznaczył dużą sumę na biedne dzieci.)
 4. proffer
 5. bring *****
phrasal verb
 1. send forth
czasownik
 1. give somebody something *****  
  She promised to give me this book for my birthday. (Ona obiecała, że da mi tę książkę na urodziny.)
  I gave her a nice present. (Dałem jej ładny prezent.)
  I will give you the money tomorrow. (Dam ci pieniądze jutro.)
czasownik
 1. yield ***
  • dać, dawać, skutkować (np. wynik, odpowiedź) [TRANSITIVE]
   We hope that this latest improvement will help us yield better results. (Mamy nadzieję, że ostatnie udoskonalenie pozwoli nam dawać lepsze wyniki.)
   The experiment yielded an answer the scientists have been looking for. (Eksperyment dał odpowiedź, której szukali naukowcy.)
phrasal verb
 1. get something in ***
czasownik
 1. give something to somebody **  
  I gave the letter to Jane. (Dałem list Jane.)
  I want to give this rose to my mother. (Chcę dać tę różę mojej mamie.)
 2. give something up to somebody  
 1. allow oneself something

Powiązane zwroty — "da"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
inne
idiom
wykrzyknik
przymiotnik

powered by  eTutor logo