PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"research" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

research czasownik

research + rzeczownik
Kolokacji: 27
research a book • research the history • research issues • research one's life • research ways • ...
czasownik + research
Kolokacji: 4
begin researching • start researching • spend researching • continue researching
research + przyimek
Kolokacji: 14
research on • research for • research in • research at • research with • ...
research + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 24
thoroughly researched • carefully researched • extensively researched • well researched • meticulously researched • ...

research rzeczownik

rzeczownik + research
Kolokacji: 175
cancer research • AIDS research • Forrester Research • market research • science research • Policy Research • field research • ...
research + rzeczownik
Kolokacji: 285
research center • research project • research institute • research organization • research team • research fellow • research facility • ...
research + czasownik
Kolokacji: 109
research shows • research suggests • research focuses • research indicates • research reveals • research demonstrates • ...
czasownik + research
Kolokacji: 148
conduct research • undertake research • fund research • finance research • support research • pursue research • promote research • ...
przymiotnik + research
Kolokacji: 300
scientific research • recent research • medical research • far research • extensive research • basic research • historical research • ...
przyimek + research
Kolokacji: 28
for research • of research • through research • including research • on research • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.