BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"research" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

research rzeczownik

rzeczownik + research
Kolokacji: 175
cancer research • AIDS research • Forrester Research • market research • science research • Policy Research • field research • ...
research + rzeczownik
Kolokacji: 285
research center • research project • research institute • research organization • research team • research fellow • research facility • ...
research + czasownik
Kolokacji: 109
research shows • research suggests • research focuses • research indicates • research reveals • research demonstrates • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
1. research makes = badania robią research makes
2. research produces = badania przynoszą research produces
3. research gives = badania sprawiają research gives
4. research yields = produkcje badawcze research yields
5. research develops = badania rozwijają research develops
6. research raises = badania podnoszą research raises
7. research receives = badania spotykają się research receives
8. research generates = badania wytwarzają research generates
9. research draws = badania przyciągają research draws
10. inspired by one's research = zainspirowany przez czyjś badania inspired by one's research
11. research grows = badania rosną research grows
12. research creates = badania wywołują research creates
(15) highlight, emphasize
Kolokacji: 2
(16) consist, exist
Kolokacji: 2
czasownik + research
Kolokacji: 148
conduct research • undertake research • fund research • finance research • support research • pursue research • promote research • ...
przymiotnik + research
Kolokacji: 300
scientific research • recent research • medical research • far research • extensive research • basic research • historical research • ...
przyimek + research
Kolokacji: 28
for research • of research • through research • including research • on research • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.