BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"research" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

research rzeczownik

rzeczownik + research
Kolokacji: 175
cancer research • AIDS research • Forrester Research • market research • science research • Policy Research • field research • ...
research + rzeczownik
Kolokacji: 285
research center • research project • research institute • research organization • research team • research fellow • research facility • ...
research + czasownik
Kolokacji: 109
research shows • research suggests • research focuses • research indicates • research reveals • research demonstrates • ...
czasownik + research
Kolokacji: 148
conduct research • undertake research • fund research • finance research • support research • pursue research • promote research • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 50
(8) base
Kolokacji: 2
1. include research = obejmuj badania include research
2. involve research = obejmij badania involve research
3. combine research = kombajn badania combine research
4. contain research = powstrzymaj badania contain research
6. integrate research = zintegruj badania integrate research
7. research is featured = badania są zamieszczone research is featured
8. combine with research = kombajn z badaniami combine with research
9. affect research = wpłyń na badania affect research
(14) present, award, donate
Kolokacji: 3
(19) specialize, abandon, restrict
Kolokacji: 3
(20) summarize, resume
Kolokacji: 2
(21) emphasize, highlight
Kolokacji: 2
(22) win, benefit, explore
Kolokacji: 3
przymiotnik + research
Kolokacji: 300
scientific research • recent research • medical research • far research • extensive research • basic research • historical research • ...
przyimek + research
Kolokacji: 28
for research • of research • through research • including research • on research • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.