"research" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

research rzeczownik

rzeczownik + research
Kolokacji: 175
cancer research • AIDS research • Forrester Research • market research • science research • Policy Research • field research • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
4. Forrester Research = Forrester Badania Forrester Research
7. field research = badania w terenie, badania terenowe field research
9. motivation research = badania motywacji (np. klientów) motivation research
11. energy research = badania energetyczne energy research
12. stem cell research = badania nad komórkami macierzystymi stem cell research
13. Nielsen Media Research = Nielsen Badania medialne Nielsen Media Research
14. consumer research = badanie konsumentów (pod względem ich potrzeb i preferencji) consumer research
17. technology research = technika badania technology research
20. animal research = testowanie na zwierzętach animal research
24. Cray Research = Crayowskie Badania Cray Research
28. Audience research = Sondaż wśród słuchaczy Audience research
29. drug research = badania farmakologiczne drug research
30. Microsoft Research = Microsoftowe Badania Microsoft Research
31. university research = badania uniwersyteckie university research
32. physics research = fizyka badania physics research
33. Jupiter Research = Jupiter Badania Jupiter Research
34. cell research = komórka badania cell research
35. weapons research = broń badania weapons research
research + rzeczownik
Kolokacji: 285
research center • research project • research institute • research organization • research team • research fellow • research facility • ...
research + czasownik
Kolokacji: 109
research shows • research suggests • research focuses • research indicates • research reveals • research demonstrates • ...
czasownik + research
Kolokacji: 148
conduct research • undertake research • fund research • finance research • support research • pursue research • promote research • ...
przymiotnik + research
Kolokacji: 300
scientific research • recent research • medical research • far research • extensive research • basic research • historical research • ...
przyimek + research
Kolokacji: 28
for research • of research • through research • including research • on research • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.