PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"research" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

research rzeczownik

rzeczownik + research
Kolokacji: 175
cancer research • AIDS research • Forrester Research • market research • science research • Policy Research • field research • ...
research + rzeczownik
Kolokacji: 285
research center • research project • research institute • research organization • research team • research fellow • research facility • ...
research + czasownik
Kolokacji: 109
research shows • research suggests • research focuses • research indicates • research reveals • research demonstrates • ...
czasownik + research
Kolokacji: 148
conduct research • undertake research • fund research • finance research • support research • pursue research • promote research • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 50
7. promote research = propaguj badania promote research
10. include research = obejmuj badania include research
11. provide research = zapewnij badania provide research
15. cover research = badania okładkie cover research
16. use research = wykorzystanie badania use research
18. know for one's research = wiedzieć dla czyjś badania know for one's research
19. cite research = zacytuj badania cite research
20. encourage research = zachęcaj badania encourage research
22. direct research = bezpośrednie badania direct research
29. engage in research = zajmij się badaniami engage in research
30. focus on research = nacisk na badania focus on research
31. spend on research = wydaj na badania spend on research
34. use for research = wykorzystanie do badań use for research
36. use in research = wykorzystanie w badaniach use in research
39. make research = marki badania make research
40. research aimed = badania dążyły research aimed
41. involve research = obejmij badania involve research
42. review research = przegląd badania review research
43. combine research = kombajn badania combine research
44. invest in research = zainwestuj w badania invest in research
45. produce research = doprowadź do badań produce research
46. develop research = rozwiń badania develop research
47. devote to research = poświęć badaniom devote to research
49. oversee research = nadzoruj badania oversee research
przymiotnik + research
Kolokacji: 300
scientific research • recent research • medical research • far research • extensive research • basic research • historical research • ...
przyimek + research
Kolokacji: 28
for research • of research • through research • including research • on research • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.