BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"research" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

research rzeczownik

rzeczownik + research
Kolokacji: 175
cancer research • AIDS research • Forrester Research • market research • science research • Policy Research • field research • ...
research + rzeczownik
Kolokacji: 285
research center • research project • research institute • research organization • research team • research fellow • research facility • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(5) team, unit, component
Kolokacji: 3
(6) facility, network, forum
Kolokacji: 4
(10) assistant, worker, model
Kolokacji: 3
5. research process = proces badawczy research process
7. research priority = priorytet badawczy research priority
10. research operation = operacja badawcza research operation
11. research training = szkolenie badawcze research training
13. research practice = praktyka badawcza research practice
14. research development activity = działanie rozwojowe badawcze research development activity
15. research endeavor = dążenia badawcze research endeavor
16. research seminar = seminarium badawcze research seminar
17. research review = przegląd badawczy research review
19. research misconduct = złe postępowanie badawcze research misconduct
20. research procedure = procedura badawcza research procedure
21. cancer research process = proces badań nad rakiem cancer research process
(14) finding, breakthrough
Kolokacji: 2
(17) tool, instrument, file
Kolokacji: 3
(28) topic, question, theme, idea
Kolokacji: 4
(30) fund, budget, money
Kolokacji: 3
(33) focus, direction, cruise
Kolokacji: 3
(35) note, dollar, pipeline
Kolokacji: 3
(36) Park, park, campus
Kolokacji: 3
(38) School, phase
Kolokacji: 2
(41) goal, objective, tradition
Kolokacji: 3
(44) expenditure, spending, cost
Kolokacji: 4
(45) problem, job
Kolokacji: 2
(46) ethics, need
Kolokacji: 2
(47) librarian, curator
Kolokacji: 2
(48) monograph, thesis
Kolokacji: 2
(49) trial, experiment
Kolokacji: 2
(50) paradigm, prototype, abstract
Kolokacji: 3
(52) assistantship
Kolokacji: 1
research + czasownik
Kolokacji: 109
research shows • research suggests • research focuses • research indicates • research reveals • research demonstrates • ...
czasownik + research
Kolokacji: 148
conduct research • undertake research • fund research • finance research • support research • pursue research • promote research • ...
przymiotnik + research
Kolokacji: 300
scientific research • recent research • medical research • far research • extensive research • basic research • historical research • ...
przyimek + research
Kolokacji: 28
for research • of research • through research • including research • on research • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.