BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"research" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

research rzeczownik

rzeczownik + research
Kolokacji: 175
cancer research • AIDS research • Forrester Research • market research • science research • Policy Research • field research • ...
research + rzeczownik
Kolokacji: 285
research center • research project • research institute • research organization • research team • research fellow • research facility • ...
research + czasownik
Kolokacji: 109
research shows • research suggests • research focuses • research indicates • research reveals • research demonstrates • ...
czasownik + research
Kolokacji: 148
conduct research • undertake research • fund research • finance research • support research • pursue research • promote research • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 50
(8) base
Kolokacji: 2
1. cite research = zacytuj badania cite research
2. focus on research = nacisk na badania focus on research
4. call research = rozmowa telefoniczna badania call research
5. research related = badania dotyczyły research related
6. relate to research = ustosunkuj się do badań relate to research
7. link research = połączenie badania link research
8. refer to research = odnieś się do badań refer to research
9. concentrate one's research = koncentrować się czyjś badania concentrate one's research
10. reflect research = odzwierciedlij badania reflect research
11. remember for one's research = pamiętać dla czyjś badania remember for one's research
12. research associated = badania powiązały research associated
(14) present, award, donate
Kolokacji: 3
(19) specialize, abandon, restrict
Kolokacji: 3
(20) summarize, resume
Kolokacji: 2
(21) emphasize, highlight
Kolokacji: 2
(22) win, benefit, explore
Kolokacji: 3
przymiotnik + research
Kolokacji: 300
scientific research • recent research • medical research • far research • extensive research • basic research • historical research • ...
przyimek + research
Kolokacji: 28
for research • of research • through research • including research • on research • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.