BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"research" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

research rzeczownik

rzeczownik + research
Kolokacji: 175
cancer research • AIDS research • Forrester Research • market research • science research • Policy Research • field research • ...
research + rzeczownik
Kolokacji: 285
research center • research project • research institute • research organization • research team • research fellow • research facility • ...
research + czasownik
Kolokacji: 109
research shows • research suggests • research focuses • research indicates • research reveals • research demonstrates • ...
czasownik + research
Kolokacji: 148
conduct research • undertake research • fund research • finance research • support research • pursue research • promote research • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 50
(8) base
Kolokacji: 2
1. know for one's research = wiedzieć dla czyjś badania know for one's research
3. review research = przegląd badania review research
4. note for one's research = notatka dla czyjś badania note for one's research
5. see research = zobacz badania see research
6. find research = znajdź badania find research
7. read research = odczytane badania read research
8. study research = badania naukowe study research
9. recognize research = rozpoznaj badania recognize research
10. recognize for one's research = rozpoznawać dla czyjś badania recognize for one's research
11. evaluate research = oceń badania evaluate research
12. examine research = zbadaj badania examine research
(14) present, award, donate
Kolokacji: 3
(19) specialize, abandon, restrict
Kolokacji: 3
(20) summarize, resume
Kolokacji: 2
(21) emphasize, highlight
Kolokacji: 2
(22) win, benefit, explore
Kolokacji: 3
przymiotnik + research
Kolokacji: 300
scientific research • recent research • medical research • far research • extensive research • basic research • historical research • ...
przyimek + research
Kolokacji: 28
for research • of research • through research • including research • on research • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.