BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"research" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

research rzeczownik

rzeczownik + research
Kolokacji: 175
cancer research • AIDS research • Forrester Research • market research • science research • Policy Research • field research • ...
research + rzeczownik
Kolokacji: 285
research center • research project • research institute • research organization • research team • research fellow • research facility • ...
research + czasownik
Kolokacji: 109
research shows • research suggests • research focuses • research indicates • research reveals • research demonstrates • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
3. research goes = badania idą research goes
6. research comes = badania przychodzą research comes
7. research spans = okresy badawcze research spans
8. research fails = oceny niedostateczne badawcze research fails
9. research extends = badania ciągną się research extends
10. research follows = badania następują research follows
11. research ranges = zakresy badawcze research ranges
12. research remains = badania pozostają research remains
(15) highlight, emphasize
Kolokacji: 2
(16) consist, exist
Kolokacji: 2
czasownik + research
Kolokacji: 148
conduct research • undertake research • fund research • finance research • support research • pursue research • promote research • ...
przymiotnik + research
Kolokacji: 300
scientific research • recent research • medical research • far research • extensive research • basic research • historical research • ...
przyimek + research
Kolokacji: 28
for research • of research • through research • including research • on research • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.