BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"research" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

research rzeczownik

rzeczownik + research
Kolokacji: 175
cancer research • AIDS research • Forrester Research • market research • science research • Policy Research • field research • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(1) cancer, breast, leukemia
Kolokacji: 3
(2) AIDS, disease, Lupus, Lyra
Kolokacji: 4
(6) Policy, contract
Kolokacji: 2
(11) Nielsen, Bernstein
Kolokacji: 2
(12) consumer, Lam, RAM
Kolokacji: 3
(15) brain, intelligence, history
Kolokacji: 3
(16) laboratory, fishery
Kolokacji: 2
(20) survey, Vision
Kolokacji: 2
(23) Argus, Folklore, whale
Kolokacji: 3
(24) Internet, robotics
Kolokacji: 2
(28) product, Creation, outcome
Kolokacji: 3
(29) quality, effectiveness
Kolokacji: 2
1. quality research = badanie jakości quality research
2. effectiveness research = skuteczność badania effectiveness research
(30) dissertation, thesis
Kolokacji: 2
(31) Peace, security, safety, laser
Kolokacji: 4
(32) Voter, election
Kolokacji: 2
(33) malaria, HIV
Kolokacji: 2
(34) NOAA, Terrorism, US, NASA
Kolokacji: 4
(35) Evaluation, radar
Kolokacji: 2
research + rzeczownik
Kolokacji: 285
research center • research project • research institute • research organization • research team • research fellow • research facility • ...
research + czasownik
Kolokacji: 109
research shows • research suggests • research focuses • research indicates • research reveals • research demonstrates • ...
czasownik + research
Kolokacji: 148
conduct research • undertake research • fund research • finance research • support research • pursue research • promote research • ...
przymiotnik + research
Kolokacji: 300
scientific research • recent research • medical research • far research • extensive research • basic research • historical research • ...
przyimek + research
Kolokacji: 28
for research • of research • through research • including research • on research • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.