BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"research" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

research rzeczownik

rzeczownik + research
Kolokacji: 175
cancer research • AIDS research • Forrester Research • market research • science research • Policy Research • field research • ...
research + rzeczownik
Kolokacji: 285
research center • research project • research institute • research organization • research team • research fellow • research facility • ...
research + czasownik
Kolokacji: 109
research shows • research suggests • research focuses • research indicates • research reveals • research demonstrates • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
11. research continues = badania toczą się dalej research continues
12. research finds = badania znajdują research finds
13. research begins = badania zaczynają się research begins
15. research helps = badania pomagają research helps
18. research takes = badania wymagają research takes
19. research goes = badania idą research goes
21. research says = badania oznaczają research says
22. research makes = badania robią research makes
26. research produces = badania przynoszą research produces
29. research needs = badania potrzebują research needs
30. research establishes = badania ugruntowują research establishes
czasownik + research
Kolokacji: 148
conduct research • undertake research • fund research • finance research • support research • pursue research • promote research • ...
przymiotnik + research
Kolokacji: 300
scientific research • recent research • medical research • far research • extensive research • basic research • historical research • ...
przyimek + research
Kolokacji: 28
for research • of research • through research • including research • on research • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.