BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"research" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

research rzeczownik

rzeczownik + research
Kolokacji: 175
cancer research • AIDS research • Forrester Research • market research • science research • Policy Research • field research • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(1) cancer, breast, leukemia
Kolokacji: 3
(2) AIDS, disease, Lupus, Lyra
Kolokacji: 4
(6) Policy, contract
Kolokacji: 2
(11) Nielsen, Bernstein
Kolokacji: 2
(12) consumer, Lam, RAM
Kolokacji: 3
(15) brain, intelligence, history
Kolokacji: 3
(16) laboratory, fishery
Kolokacji: 2
(20) survey, Vision
Kolokacji: 2
1. Audience research = Sondaż wśród słuchaczy Audience research
2. university research = badania uniwersyteckie university research
3. Defence Research = Badania obrone Defence Research
4. action research = badania w działaniu action research
5. Gale Research = Gale Badania Gale Research
8. opposition research = działania polityczne mające na celu wyszukanie ośmieszających danych dotyczących przeciwników politycznych opposition research
9. faculty research = wydział badania faculty research
10. PhD research = Doktorskie badania PhD research
12. UFO research = UFO badania UFO research
13. Army Research = Wojskowe Badania Army Research
14. prevention research = zapobieganie badania prevention research
15. cloning research = klonowanie badania cloning research
16. Pew Research = Ławka kościelna Badania Pew Research
17. Aerobics Research = Aerobik Badania Aerobics Research
18. Magnum Research = Magnum Badania Magnum Research
(23) Argus, Folklore, whale
Kolokacji: 3
(24) Internet, robotics
Kolokacji: 2
(28) product, Creation, outcome
Kolokacji: 3
(29) quality, effectiveness
Kolokacji: 2
(30) dissertation, thesis
Kolokacji: 2
(31) Peace, security, safety, laser
Kolokacji: 4
(32) Voter, election
Kolokacji: 2
(33) malaria, HIV
Kolokacji: 2
(34) NOAA, Terrorism, US, NASA
Kolokacji: 4
(35) Evaluation, radar
Kolokacji: 2
research + rzeczownik
Kolokacji: 285
research center • research project • research institute • research organization • research team • research fellow • research facility • ...
research + czasownik
Kolokacji: 109
research shows • research suggests • research focuses • research indicates • research reveals • research demonstrates • ...
czasownik + research
Kolokacji: 148
conduct research • undertake research • fund research • finance research • support research • pursue research • promote research • ...
przymiotnik + research
Kolokacji: 300
scientific research • recent research • medical research • far research • extensive research • basic research • historical research • ...
przyimek + research
Kolokacji: 28
for research • of research • through research • including research • on research • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.