BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"research" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

research rzeczownik

rzeczownik + research
Kolokacji: 175
cancer research • AIDS research • Forrester Research • market research • science research • Policy Research • field research • ...
research + rzeczownik
Kolokacji: 285
research center • research project • research institute • research organization • research team • research fellow • research facility • ...
research + czasownik
Kolokacji: 109
research shows • research suggests • research focuses • research indicates • research reveals • research demonstrates • ...
czasownik + research
Kolokacji: 148
conduct research • undertake research • fund research • finance research • support research • pursue research • promote research • ...
przymiotnik + research
Kolokacji: 300
scientific research • recent research • medical research • far research • extensive research • basic research • historical research • ...
przyimek + research
Kolokacji: 28
for research • of research • through research • including research • on research • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
3. upon research = na badaniach upon research
4. over research = ponad badaniami over research
5. despite research = pomimo badań despite research
6. such as research = taki jak badania such as research
7. following research = następując po badaniach following research
9. toward research = w kierunku badań toward research
10. under research = poniżej badań under research
11. towards research = w kierunku badań towards research
12. regarding research = w związku z badaniami regarding research
13. beyond research = poza badaniami beyond research
14. due to research = z powodu badań due to research

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.