BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"research" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

research rzeczownik

rzeczownik + research
Kolokacji: 175
cancer research • AIDS research • Forrester Research • market research • science research • Policy Research • field research • ...
research + rzeczownik
Kolokacji: 285
research center • research project • research institute • research organization • research team • research fellow • research facility • ...
research + czasownik
Kolokacji: 109
research shows • research suggests • research focuses • research indicates • research reveals • research demonstrates • ...
czasownik + research
Kolokacji: 148
conduct research • undertake research • fund research • finance research • support research • pursue research • promote research • ...
przymiotnik + research
Kolokacji: 300
scientific research • recent research • medical research • far research • extensive research • basic research • historical research • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 84
(8) clinical, objective
Kolokacji: 2
(14) independent, main, descriptive
Kolokacji: 3
(16) early, embryonic, prior
Kolokacji: 3
(17) social, human, zoological
Kolokacji: 3
(19) economic, useful
Kolokacji: 2
(25) legal, legitimate
Kolokacji: 2
(27) psychological, molecular
Kolokacji: 2
(29) military, civilian
Kolokacji: 2
(30) agricultural, horticultural
Kolokacji: 2
(38) nonprofit, non-commercial
Kolokacji: 2
(39) comparative, similar
Kolokacji: 2
(44) ethnographic, ethnological
Kolokacji: 2
(45) industrial, state-of-the-art
Kolokacji: 2
(47) long-term, longitudinal
Kolokacji: 2
(48) Genomic, oceanographic
Kolokacji: 2
(50) American, Australian
Kolokacji: 2
(52) relevant, policy-relevant
Kolokacji: 2
(53) Oriental, regional
Kolokacji: 2
(54) marine, deep-sea
Kolokacji: 2
(56) epidemiological, epidemiologic
Kolokacji: 2
(57) psychical, psychic, paranormal
Kolokacji: 3
(59) federal, local
Kolokacji: 2
(62) cardiovascular, fetal-tissue
Kolokacji: 2
1. cardiovascular research = sercowo-naczyniowe badania cardiovascular research
2. fetal-tissue research = płodowy-tkanka badania fetal-tissue research
(63) German, European
Kolokacji: 2
(67) institutional, spiritual
Kolokacji: 2
(68) Antarctic, polar
Kolokacji: 2
(69) formal, literary
Kolokacji: 2
(73) interesting, exciting
Kolokacji: 2
(74) sophisticated, high-tech
Kolokacji: 2
(75) nonpartisan, unbiased
Kolokacji: 2
(76) conclusive, definitive
Kolokacji: 2
(77) traditional, cognitive
Kolokacji: 2
(78) intramural, extramural
Kolokacji: 2
przyimek + research
Kolokacji: 28
for research • of research • through research • including research • on research • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.