BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"research" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

research rzeczownik

rzeczownik + research
Kolokacji: 175
cancer research • AIDS research • Forrester Research • market research • science research • Policy Research • field research • ...
research + rzeczownik
Kolokacji: 285
research center • research project • research institute • research organization • research team • research fellow • research facility • ...
research + czasownik
Kolokacji: 109
research shows • research suggests • research focuses • research indicates • research reveals • research demonstrates • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
1. research begins = badania zaczynają się research begins
3. research helps = badania pomagają research helps
5. research starts = badania zaczynają się research starts
6. research seeks = badania szukają research seeks
7. research allows = badania pozwalają research allows
8. research offers = badania oferują research offers
9. research works = badania skutkują research works
10. research proceeds = badania przebiegają research proceeds
11. research attempts = próby badawcze research attempts
12. research influences = wpływy badawcze research influences
13. research moves = ruchy badawcze research moves
(15) highlight, emphasize
Kolokacji: 2
(16) consist, exist
Kolokacji: 2
czasownik + research
Kolokacji: 148
conduct research • undertake research • fund research • finance research • support research • pursue research • promote research • ...
przymiotnik + research
Kolokacji: 300
scientific research • recent research • medical research • far research • extensive research • basic research • historical research • ...
przyimek + research
Kolokacji: 28
for research • of research • through research • including research • on research • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.