ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage research" — Słownik kolokacji angielskich

encourage research kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj badania
  1. encourage czasownik + research rzeczownik
    Silna kolokacja

    Some encourage research into the benefits of cooperation between science and religion.

powered by  eTutor logo