"research in" — Słownik kolokacji angielskich

research in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badania w
  1. research czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Sometimes I will research the question in my own personal library of books and other documents.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo