"research for" — Słownik kolokacji angielskich

research for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badania dla
  1. research czasownik + for przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I have researched for almost four weeks now and still need some information.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo