"research" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

research czasownik

research + rzeczownik
Kolokacji: 27
research a book • research the history • research issues • research one's life • research ways • ...
czasownik + research
Kolokacji: 4
begin researching • start researching • spend researching • continue researching
research + przyimek
Kolokacji: 14
research on • research for • research in • research at • research with • ...
research + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 24
thoroughly researched • carefully researched • extensively researched • well researched • meticulously researched • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.