"research money" — Słownik kolokacji angielskich

research money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze badawcze
  1. research rzeczownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But, he said, at some point, it is time to invest research money in other things.