"research study" — Słownik kolokacji angielskich

research study kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nauka badawcza
  1. research rzeczownik + study rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the last few years, however, several research studies have been based at the hospital.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo