"dana" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dana" po polsku

obrazek do "give" po polsku
czasownik
 1. give ***** , także: gie ScoE
 2. spare **
  • dawać, poświęcać (gdy mamy czegoś mało, np. czas, pieniądze) [przechodni]
   I spared an hour for this meeting and it was a waste of time. (Poświęciłem godzinę na to spotkanie i było to stratą czasu.)
   Can you spare me some time tomorrow? (Czy możesz poświęcić mi jutro trochę czasu?)
   She spared all her money for her sick daughter. (Ona poświęciła wszystkie swoje pieniądze na chorą córkę.)
 3. allow *****
  • przyznawać, przeznaczać, dawać [przechodni]
   My father allowed money for my education. (Mój ojciec przeznaczył pieniądze na moją edukację.)
   The minister allowed a large sum for the poor children. (Minister przeznaczył dużą sumę na biedne dzieci.)
 4. proffer
 5. bring *****
phrasal verb
 1. send forth
czasownik
 1. give somebody something *****  
  She promised to give me this book for my birthday. (Ona obiecała, że da mi tę książkę na urodziny.)
  I gave her a nice present. (Dałem jej ładny prezent.)
  I will give you the money tomorrow. (Dam ci pieniądze jutro.)
czasownik
 1. yield ***
  • dać, dawać, skutkować (np. wynik, odpowiedź) [przechodni]
   We hope that this latest improvement will help us yield better results. (Mamy nadzieję, że ostatnie udoskonalenie pozwoli nam dawać lepsze wyniki.)
   The experiment yielded an answer the scientists have been looking for. (Eksperyment dał odpowiedź, której szukali naukowcy.)
phrasal verb
 1. get something in ***
przymiotnik
 1. given **
  • dany, ustalony
   What have you been doing at the given moment? (Co robiłeś w danym momencie?)
   Is the date of the wedding given? (Czy data ślubu jest ustalona?)
 2. relevant **
czasownik
 1. give something to somebody **  
  I gave the letter to Jane. (Dałem list Jane.)
  I want to give this rose to my mother. (Chcę dać tę różę mojej mamie.)
 2. give something up to somebody  

dan

rzeczownik
 1. dan ***
 1. allow oneself something
rzeczownik
 1. cooling rack
  • kratka do studzenia wypieków, dań
   Put the cake on the cooling rack and wait an hour before eating it. (Połóż ciasto na kratce do studzenia wypieków i poczekaj godzinę, zanim je zjesz.)
   This chicken is very hot, put it on the cooling rack. (Ten kurczak jest bardzo gorący, połóż go na kratce do studzenia.)

Powiązane zwroty — "dana"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
inne
przymiotnik
oddany = supportive +4 znaczenia
przysłówek
idiom
być świadomym czyjegoś bólu (tego przez co dana osoba przeszła) = feel someone's pain
inne
Zobacz także: sprawić, że dana rzecz coś robicoś, co dana osoba lubi robićwynaleźć coś nowszego niż dana rzeczsytuacja, w której dana osoba zaczyna odnosić sukcesystała obserwacja w celu upewnienia się, że dana osoba nie popełni samobójstwaproblem lub potrzeba jaką dana firma ma zamiar rozwiązaćtwierdzenie zakładające, że dana sytuacja nie jest fizycznie możliwapowiedzenie używane, aby podkreślić, że dana rzecz jest praktycznakampania reklamowa, w której dana reklama jest wyświetlona przynajmniej czterokrotnietest genetyczny do stwierdzenia, czy dana osoba jest homozygotą lub heterozygotąsocjolektużywane, gdy nie obchodzi nas, co dana osoba mówi lub robizredukować liczbę pracowników do tego stopnia, że dana organizacja nie funkcjonuje wydajniezespół symptomów, które powodują, że dana osoba jest niemrawa i ma problem z przyswajaniem wiedzyciągle mówić o czymś co kogoś zawstydza albo denerwujewakacje, podczas których dana osoba odpoczywa bez planowania żadnych atrakcji oraz aktywnościelement sprawiający, że dana firma staje się mniej atrakcyjna lub trudniejsza do przejęcia przez inną firmęinternetowa gra alkoholowa, w której dana osoba umieszcza filmik jak wypija piwo duszkiem i wyzywa następne osoby do zrobienia tego samegoosoba włączona do grupy, aby inni wierzyli, że dana grupa stara się być sprawiedliwa i przyjmuje wszystkich ludzi, co nie jest prawdądo tworzenia rzeczownikówwymusić na pracodawcy zatrudnienie większej liczby pracowników niż wymaga tego dana praca

powered by  eTutor logo