NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) suggest, offer, propose
Kolokacji: 3
(7) discuss, negotiate
Kolokacji: 3
(11) go, last, survive
Kolokacji: 5
(12) lose, leave, pause, forget
Kolokacji: 5
2. pass on one's way = przechodzić czyjś droga pass on one's way
3. deal in a way = umowa w pewnym sensie deal in a way
4. lead the way = prowadzić, wskazywać drogę lead the way
7. come on one's way = no czyjś droga come on one's way
8. come to one's way = ocknąć się czyjś droga come to one's way
9. reach the way = sięgnij po drogę reach the way
10. lead in the way = zaprowadź w drodze lead in the way
11. reach in a way = dojdź w pewnym sensie reach in a way
12. direct one's way = kierować czyjś droga direct one's way
  • Unfortunately, he can't direct his way out of a paper bag.
  • He has been angry - at the anger directed his way.
  • "Actually, I'll think about it some day," he said of all the attention being directed his way.
  • "He couldn't direct his way out of a paper bag."
  • If anything they looked kind of miserable despite the smiles directed our way.
  • His eyes remained directed her way, but they had gone distant.
  • Art, when it's directed your way, produces this anxious response.
  • A few curious stares were directed his way, otherwise he was left alone.
  • He thrived on action and wanted it all directed his way.
  • There was no problem, except for the semiautomatic fire directed their way.
13. come by the way = przyjdź mimochodem come by the way
14. manage one's way = zarządzać czyjś droga manage one's way
15. steer one's way = wskazówki czyjś droga steer one's way
16. lead out the way = wyprowadzać droga lead out the way
17. arrive on one's way = przybywać na czyjś droga arrive on one's way
18. lead on one's way = manipulować czyjś droga lead on one's way
19. reach on one's way = zasięg na czyjś droga reach on one's way
(17) pay, buy, win, earn, clear, ...
Kolokacji: 12
(22) eat, chew, fill
Kolokacji: 4
(25) shoot, blast, smash, destroy
Kolokacji: 5
(28) battle, compete
Kolokacji: 2
(30) take, need, cost, involve, ask
Kolokacji: 8
(31) want, care, like, hate, please
Kolokacji: 7
(34) sing, bow
Kolokacji: 2
(35) admire, seek, stare
Kolokacji: 3
(36) look, face, dominate
Kolokacji: 6
(37) spend, drop, blow
Kolokacji: 4
(39) differ, argue
Kolokacji: 2
(42) vote, kill, defeat
Kolokacji: 3
(45) rub, scratch, kiss, march
Kolokacji: 4
(46) use, share, drink, utilize
Kolokacji: 7
(47) enter, tackle, embed
Kolokacji: 3
(48) intercept, grab, tap
Kolokacji: 3
(49) cheat, cook, manipulate
Kolokacji: 4
(51) flee, fly
Kolokacji: 2
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...
przyimek + way
Kolokacji: 31
on one's way • that way • upon one's way • for ways • because the way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.