"head the way" — Słownik kolokacji angielskich

head the way kolokacja
Popularniejsza odmiana: head one's way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź na czele drogi
  1. head czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He had to hope they weren't going to head his way.

    Podobne kolokacje:

podobne do "head the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "head the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne